am1m2m3m4m5a
 
 
VOX FASADE
SidingFasada SIDING se koristi za upotrebu tokom izgradnje stambenih zgrada, industrijskih objekata i zgrada opšte namene. Prvobitni spoljni izgled postojan je u svim atmosferskim uslovima. Osnovne karakteristike ove fasade su: brza montaža, ... OPŠIRNIJE

SolidstoneFasada SOLIDSTONE se koristi za upotrebu tokom izgradnje zgrada svih vrsta. Montira se na fasade do visine 4. sprata, koristi se za temeljne zidove i za ograde. Ima izgled prirodnog kamena. Osnovne karakteristike ove fasade su: brza montaža, otpornost na atmosferske uticaje, lako čišćenje ...OPŠIRNIJE

SolidmurFasada SOLIDMUR se koristi za upotrebu tokom izgradnje zgrada svih vrsta. Montira se na fasade do visine 4. sprata, koristi se za temeljne zidove i za ograde. Ima izgled prirodnog kamena. Osnovne karakteristike ove fasade su: brza montaža, otpornost na atmosferske uticaje, lako čišćenje, ventilacija fasade, izdržljivost na udarce ... OPŠIRNIJE